Algemene voorwaarden


1. Alcohol & Verantwoordelijkheid
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. 

2. Betaling
Contant behoudens anders overeengekomen, zoniet verhoging, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een intrest aan 12 % per jaar en een schadebeding van 20 %, met een minimum van 50 euro.

3. Klachten
Aangetekend binnen 8 dagen na levering.

4. Betwistingen
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

5. Opmerkingen
Buiten de oorspronkelijke bottelingen, zijn wij verantwoordelijk voor onze producten.

6.  Prijzen
De prijzen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

7. Goederen
De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de prijs niet betaald is.

8a. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeen-komst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8b. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8c. Omruiling

Ingevolge onze bedrijfspolicy is het niet mogelijk om producten aangekocht in promo om te ruilen.  Indien de wijn effectieve wijnfouten bevat worden deze uiteraard wel omgeruild.